Plan lekcji – aktualizacja 12.03.2020

Szkoła Podstawowa MORSKA KRAINA Wprowadzenie do planu lekcji oraz organizacji pracy szkoły w roku szkolnym. Plan lekcji jest opracowany w oparciu o podstawę programową oraz OWN w Morskiej Krainie Lekcje religii oraz Wychowania do życia […]