Procentowe wyniki naszych uczniów w roku 2019
Ewaluacja wewnętrzna w roku szkolnym 2018/2019