Przekaż 1% podatku
na rzecz Fundacji „Morska Kraina”

Działalność organizacji pożytku publicznego opiera się na hojności darczyńców. Jedną z form wsparcia organizacji posiadających status OPP jest możliwość przekazania 1% podatku. Każdy obywatel realizując swoje roczne rozliczenie z fiskusem w deklaracji podatkowej PIT może zaznaczyć, że chce przekazać do 1% należnego państwu podatku wybranej organizacji (posiadającej status OPP).

DRODZY DARCZYŃCY,

Dzięki waszemu wsparciu Fundacja “Morska Kraina” będzie mogła w szerszym zakresie niż dotychczas podejmować się realizacji swoich statutowych zadań. Działamy na rzecz organizowania środowiska edukacyjnego i wspierania w tym procesie nauczycieli, rodziców oraz dzieci.

Warto pamiętać, że to właśnie dzieci są naszą przyszłością i nadzieją na lepsze jutro. Jakość ich wykształcenia jest gwarancją naszego bezpieczeństwa.

W fundacji robimy co w naszej mocy, aby zapewnić tym dzieciom jak najlepsze zaplecze i wsparcie. Pragniemy zwiększyć obszar naszych oddziaływań, w oparciu o doświadczenia zebrane w prowadzonych przez nas placówkach.

Zebrane środki w całości przeznaczamy na cele, takie jak:

  • tworzenie tzw. Centrum Edukacyjnego dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli (warsztaty, przedmiotowe kółka zainteresowań, Akademia Świadomego Rodzica, Szkolenia Metodyczne dla nauczycieli),
  • stypendia dla dzieci i młodzieży (stypendium ucznia zdolnego, stypendium naukowe, stypendium dla dziecka rozwijającego swoje pasje);
  • działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych – oferta pozalekcyjna – bezpłatna dla wszystkich zainteresowanych.

Zobacz, co piszą nasi stypendyści. Pomóż nam docenić ich wysiłek.


Rozliczenie PIT z PITax.pl


Rozliczenie PIT z PITax.pl