Zestawienie przyznanych stypendiów w roku szkolnym 2018/2019 oraz środków finansowych zebranych na ten cel.

  STYPENDIA  
Stypendium naukowe Suma wszystkich stypendiów 3900,00 zł
  Ilość stypendystów 24 uczniów
Stypendium Fundacji „Morska Kraina” Suma wszystkich stypendiów 4200,00 zł
  Ilość stypendystów 14 uczniów
Stypendium dla ucznia z pasją Suma wszystkich stypendiów 450,00 zł
  Ilość stypendystów 3 uczniów
  SUMA: 8550,00 zł

Środki finansowe

Cegiełki z roku 2019 4462 zł
1% podatku z roku 2017 3687,80 zł
Darowizna z roku 2019 2000 zł
Suma 10149,80 zł

Kryteria wymagane do uzyskania stypendium

 

Stypendium naukowe Stypendium Fundacji „Morska Kraina” Stypendium dla ucznia z pasją
Uczniowie ci muszą mieć średnią powyżej 5.0, być pracowici i ambitni Uczniowie ci mają wybitne osiągnięcia, rozwijają swoje uzdolnienia oraz mają wysokie wyniki w nauce, średnia powyżej 4,75. Uczniowie ci mają wybitne osiągnięcia, są pracowici i rozwijają swoje uzdolnienia.