Program Operacyjny Kapitał Ludzki przyznał Morskiej Krainie dofinansowanie projektu Gotowi na indywidualizację, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poznaj zasady promowania projektu - Kujawsko-Pomorskie. Regionalny Program Operacyjny
Wartość projektu wynosi 30.000 PLN,
Wartość Dofinansowania to 25.500 PLN
Projekt w mapie dotacji.