Kalendarz na rok szkolny 2020/2021

ROK SZKOLNY 2020/2021
Prywatna Szkoła Podstawowa Morska Kraina w Kołobrzegu

31 sierpnia 2020

Rozpoczęcie roku szkolnego

26-30 październik 2020

Przerwa jesienna

11 listopada 2020

Dzień wolny

23 grudnia 2020 – 06 stycznia 2021

Przerwa świąteczna

15 stycznia koniec I semestru – oceny semestralne

(zajęcia edukacyjne)

18 -31 stycznia 2020

Ferie zimowe

1-6 kwietnia 2021

Przerwa świąteczna

25,26,27 maja egzamin ósmoklasisty

(zajęcia edukacyjne w terenie  dla pozostałych klas)

4 czerwca

Dzień wolny

18 czerwca 2021

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

 

W każdym semestrze każda klasa będzie miała minimum dwie soboty pracujące- z przeznaczeniem na pracę projektem i uzupełnienie siatki godzin, które wypadną w bieżącym planie.