Komunikat

Szanowni Państwo,

wraz z planem pracy szkoły na rok 2020/2021 pragnę podziękować za pierwsze dni współpracy. Każdy z nich przynosi kolejne spostrzeżenia i powoduje drobne korekty. Włączenie nadzorowanego procesu samokształcenia pozwala dostrzec każdego ucznia, jego mocne i słabsze strony. Kolejne dni pozwolą nadać ostateczny kształt planu pracy. Siatka godzin będzie utrzymywana zgodnie z podstawą programową. Zgodnie z moją deklaracją w ostatnim tygodniu września odbędą się zebrania klasowe, na których szczegółowo zaprezentujemy proces edukacyjny, wszystkie innowacje oraz metody pracy wdrażane w tym roku szkolnym. W przyszłym tygodniu udostępniony zostanie Państwu dostęp do nowego i-dziennika, gdzie samodzielnie będzie można założyć konto użytkownika (do dnia dzisiejszego trwało zbieranie aktualnych danych od wszystkich rodziców). Uprzejmie dziękuję za postawę wsparcia i zaufania, to dla nas bardzo cenna energia.

Pozdrawiam serdecznie, Dorota Żurawska-Nowak