Procentowe wyniki naszych uczniów w roku 2019

Prywatna Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum „Morska Kraina”, rok szkolny 2018/2019.

Procentowe wyniki (%) naszych gimnazjalistów wyglądają następująco:

 • j.polski 80%,
 • historia/wos – 71,75%,
 • przyrodnicze – 67,75%,
 • matematyka – 70%,
 • j.angielski podstawowy – 97,50 %,
 • j.angielski rozszerzony – 94,37 %.

Procentowe wyniki (%) z egzaminu ósmoklasisty:

 • j.polski – 73%,
 • matematyka 71 % (60%),
 • j.angielski 90%.

Wybory naszych absolwentów oraz wyniki po rekrutacji do:

 • XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie – 2 osoby,
 • II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie w tym klasa pre-IB – 2 osoby,
 • I Licem Ogólnokształcące im. St. Dubois w Koszalinie – 1 osoba,
 • I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu – 10 osób,
 • Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza – 2 osoby,
 • LO w Warszawie – im. M. Konopnickiej – 1 osoba,
 • XII LO Wrocław – 1 osoba,
 • Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO im. ZBIGNIEWA HERBERTA w KOŁOBRZEGU – 1 osoba

Wstępne informacje o egzaminach w województwie zachodniopomorskim (opracowanie CKE). Kolorem zielonym oznaczono przedziały, w których mieści się wynik uczniów Morskiej Krainykliknij tutaj