Rekrutacja na rok szkolny 2023-2024

szkoła - budynek

Informujemy, że rozpoczęliśmy rekrutację do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024. 

Jeżeli chcielibyście Państwo poznać więcej szczegółów i zapoznać się z ofertą naszej szkoły, prosimy o przesłanie deklaracji zapisu dziecka (plik deklaracji) na adres szkoły: szkola@morskakraina.info.

Zasady rekrutacji:

  1. Rozmowa Dyrektora Szkoły z Rodzicami/Opiekunami Prawnymi kandydata
  2. Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.
  3. Przeprowadzenie diagnozy społeczno-emocjonalnej ( tzw. dojrzałości szkolnej) przeprowadzonej w Prywatnej Szkole Podstawowej Morska Kraina.
  4. Decyzja o przyjęciu ucznia do szkoły – podejmowana przez Dyrektora Szkoły wraz z Radą Pedagogiczną po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej.
  5. Terminy spotkań ustala z rodzicami sekretariat szkoły.

Dokumenty do pobrania:

  1. Deklaracja zapisu dziecka
  2. Zasady rekrutacji
  3. Kwestionariusz osobowy
  4. Ogólne warunki umów o nauczanie w Prywatnej Szkole Podstawowej „Morska Kraina”

 

2023_2024_zasady rekrutacji 

2023_2024_Ogólne Warunki Umów o Nauczanie w Prywatnej Szkole Podstawowej 

2023_2024_kwestionariusz osobowy ucznia szkoła podstawowa 

2023_2024_DEKLARACJA ZAPISU DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ