Europejski program „Owoce i warzywa w szkole” – Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 40

OWOCE W SZKOLE

Wszyscy uczniowie w Prywatnej Szkole Podstawowej „Morska Kraina” korzystają z programu OWOCE W SZKOLE.
Program Unii Europejskiej „Owoce w szkole” został powołany do życia jako inicjatywa mająca na celu odwrócenie niekorzystnych tendencji dotyczących zwyczajów żywieniowych dzieci, a w szczególności niewystarczającego spożywania owoców i warzyw.
Głównymi celami programu są trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach.
Program „Owoce w szkole” jest jednym z narzędzi dostępnych dla szkół, dzięki któremu mogą kształtować i rozwijać prozdrowotną edukację najmłodszych uczniów oraz w rzeczywisty sposób wpływać na ich dietę.

 

Kids drinking glass milk Stock Photos - Page 1 : Masterfile

SZKLANKA MLEKA

Wszyscy uczniowie w Prywatnej Szkole Podstawowej „Morska Kraina” korzystają z programu „SZKLANKA MLEKA”
Celem programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.