Aleksander Koliński – Finalista IV Olimpiady Historycznej