Rekrutacja do szkoły na rok 2023/2024

ZAPISY do przedszkola 2023/2024


Morska Kraina logo

Morska Kraina wykorzystuje

wiele programów innowacyjnych. Wśród nich perełka. Współpraca i otrzymany program autorski, profesor Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, ikony współczesnej pedagogiki – twórczyni szeroko stosowanej teorii matematyki wczesnodziecięcej.

Owocem wielu spotkań, stały się szkolenia metodyczne całej kadry pedagogicznej, przeprowadzane przez współpracownicę profesor Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i współautorkę pozycji książkowych, panią Ewę Zielińską.

Teorię wprowadzamy w praktykę. Rodzice aktywnie uczestniczą w programach, wykładach i zajęciach pokazowych. Naturalną konsekwencją była decyzja o stworzeniu szkoły podstawowej, kontynuującej program „Rozwijania uzdolnień matematycznych”. To przedsięwzięcie, pierwsze w Polsce; zwróciło uwagę środowiska edukacyjnego w naszym kraju.

Działalność placówki została doceniona poprzez uhonorowanie nas nagrodą im. Marii Weryho-Radziwiłłowiczowej, przyznawanej pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej.

Placówka nawiązała kontakty z placówkami jej podobnymi w krajach UE. Zaowocowało to wymianą doświadczeń nauczycieli i dzieci. Zrealizowany został program UE, Leonardo da Vinci, który pozwolił na wymianę doświadczeń nauczycieli współpracujących, wizyty dzieci, rodziców w placówkach naszych, jak i hiszpańskich, czy greckich.

Fundacja Spinola Abat Oliba, wymiana doświadczeń edukacyjnych oraz wizyt dzieci w placówkach zaprzyjaźnionych.

Dziś w placówkach Morskiej Krainy, realizuje się kolejne programy innowacyjne, przybliżające dzieciom różne formy komunikacji. Warsztaty cykliczne języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego czy migowego.

Obejmujemy edukacją dzieci

  • dwunarodowościowe,
  • wracające z innych krajów,
  • ze słabą lub brakiem znajomości języka polskiego.

Pracujemy z wykwalifikowaną kadrą, która stale podnosi swoje kompetencje oraz ze świadomymi Rodzicami, którzy dokształcają się w kolejnych edycjach Akademii Rodzica. Realizujemy ogólnopolski program wspierania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli, prowadzony przez pracownika Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie.

Morska Kraina to Zespół Placówek Oświatowych, to Zespół Ludzi z Pasją, których nadrzędną troską jest edukacja dzieci.

Edukacja:

  • w działaniu,
  • w poszukiwaniu uzdolnień,
  • w radości z uczenia się!

Serdecznie zapraszamy!


Darmowe rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia
Organizacji Pozarządowych
w ramach projektu
PITax.pl dla OPP