“Co dłuższe, co krótsze” – zajęcia matematyczne w grupie “Marynarzy”