Ewaluacja wewnętrzna w roku szkolnym 2018/2019

Ewaluacja wewnętrzna w roku szkolnym 2018/2019

OBSZAR: Kształtowanie u uczniów samodzielności, kreatywności i innowacyjności w szkole podstawowej.

Cel: Doskonalenie działań szkoły w celu rozwijania obszarów rozwoju uczniów w zakresie samodzielności, kreatywności i innowacyjności.

Przedmiot ewaluacji: działania podejmowane w celu rozwijania u uczniów samodzielności, kreatywności i innowacyjności; poziom rozwoju u uczniów samodzielności, kreatywności i innowacyjności – efektywność działań.

Kryteria ewaluacji:

 1. efektywność działań;
 2. adekwatność działań;
 3. skuteczność działań.

Podmioty objęte ewaluacją:

 1. dyrekcja szkoły,
 2. nauczyciele,
 3. uczniowie,
 4. przedstawiciele rodziców.

Źródła informacji:

 • sprawozdania i protokoły,
 • zapisy w dziennikach lekcyjnych,
 • dokumentacja szkolna,
 • opinie dyrektora,
 • nauczycieli i rodziców.

W roku szkolnym 2018/2019 w szkole stosowane były liczne formy i metody pracy służące rozwojowi umiejętności samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów. Metody aktywne, outdoorowe oraz zastosowanie TIK podczas zajęć znalazły wysokie uznanie wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Jedną z innowacji od września było wprowadzenie metody projektu jako cyklicznego, comiesięcznego działania uczniów. Uczniowie wszystkich klas otrzymywali ten sam temat i wspólnie zastanawiali się nad sposobem zdobycia informacji, przydzielali role, dobierali odpowiednie narzędzia. Projekty były interdyscyplinarne i wymagały wszechstronnego zaangażowania oraz spojrzenia na temat z perspektywy przedmiotów zaplanowanych dla klasy na dany dzień.

Ewaluacja wewnętrzna w roku szkolnym 2018 – zobacz