Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych z województwa zachodniopomorskiego Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała filmy informacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty. Materiały filmowe dostępne są na oficjalnych kanale 

YouTube CKE – wszystkie filmy.

Zachęcamy Państwa do wykorzystania filmów informacyjnych na lekcjach przedmiotowych lub wychowawczych.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 – plik w formacie pdf przygotowany przez MEN