O Fundatorce

Nazywam się Dorota Żurawska-Nowak, jestem dyrektorem placówek oświatowych „Morska Kraina” w Kołobrzegu oraz założycielem Fundacji „Morska Kraina”.

Odkąd pamiętam moją pasją i marzeniem była praca z dziećmi. Moim pierwszym krokiem w stronę realizacji tego marzenia było Liceum Opiekunek Dziecięcych w Koszalinie. Kolejnym była praca w szkole, studia pedagogiczne na UAM w Poznaniu. Po studiach los skierował mnie do pracy w handlu. Ale nic nie dzieje się bez przyczyny. Założyłam działalność gospodarczą, która szybko nabrała międzynarodowego wymiaru. Dzięki temu zebrałam niezliczoną ilość doświadczeń biznesowych i prawnych. Ponadto nabrałam wystarczająco odwagi, siły oraz kapitału, aby spełnić moje największe marzenie i otworzyć Przedszkole Prywatne w Kołobrzegu. 

Fundacja

O naszej idei

W Morskiej Krainie dążymy do tego, aby dziecko dorastało w środowisku przyjaznym, stabilnym i czytelnym w swoich intencjach. Edukacja, wychowanie i działanie to połączone naczynia, w których mieszają się potrzeby, wymagania i oczekiwania każdej ze stron. Atmosfera współpracy obecna jest na każdym szczeblu. Działamy w oparciu o świadome wybory. Szkoła uczestniczy w szeregu międzynarodowych projektów, dzieli się wypracowywanymi narzędziami i wdraża na swoim podwórku przykłady najlepszych praktyk edukacyjnych. Nadrzędnym celem jest realizacja kompetencji kluczowych w edukacji, a zmienna podstawa programowa jest tylko drogowskazem wymagań w określonej ścieżce rozwoju. Logiczne myślenie, kreatywność, komunikacja przez różne formy przekazu (języki obce, sztuka, TIK) , współpraca, tolerancja i wolontariat, to wyzwanie dla współczesnej szkoły.

Morska Kraina, wciąż ewaluuje i szuka optymalnych rozwiązań. Nasi wychowankowie, to uczniowie stale poszukujący odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Przy wsparciu edukacyjnym szkoły, która pozostawia czas na rozwój własnych pasji i talentów.

 

 • Cele statutowe fundacji

  • doskonalenie procesu dydaktycznego i rozwoju psychofizycznego uczniów i przedszkolaków,
  • działanie w kierunku rozwoju wszechstronnych zainteresowań uczniów i przedszkolaków,
  • uczestnictwo w doskonaleniu programów dydaktycznych, wychowawczych oraz promowanie programów autorskich,
  • wspomaganie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
  • działanie na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
  • działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych
  • wdrażanie nowatorskich metod edukacji
  • działalność charytatywna

Rada Fundacji

 • Ewa Zielińska
 • Dariusz Trafas
 • Adam Hok

Zarząd Fundacji

 • Wiesław Nowak
 • Weronika Żurawska

Statut Fundacji Morska Kraina