Rada Fundacji

  • Ewa Zielińska
  • Dariusz Trafas
  • Adam Hok

Zarząd Fundacji

  • Wiesław Nowak
  • Weronika Żurawska

Statut Fundacji Morska Kraina