Kadra w przedszkolu MORSKA KRAINA

mgr Dorota Żurawska-Nowak

dyrektor / pedagog

 • UAM Poznań – pedagogika, studia magisterskie,
 • UKW Bydgoszcz – organizacja i zarządzanie w oświacie, studia podyplomowe,
 • UKW Bydgoszcz – kształcenie zintegrowane w edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, studia podyplomowe,
 • Collegium Balticum – oligofrenopedagogika, studia podyplomowe,
 • Wyższa Szkoła Bankowa – Kurs Inwestora, Kurs Maklerski, Kurs Administracji Państwowej,

mgr Izabela Kaszuba

wicedyrektor / nauczyciel kontraktowy

 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – Humanistyczny – kierunek: Pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wychowanie przedszkolne,
 • Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych – specjalność: Pedagogika,
 • Zarządzanie placówkami oświatowymi – CEN Koszalin,

mgr Ewa Makedońska

pedagog / nauczyciel mianowany

 • Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,
 • Gdańska Wyższa szkoła Humanistyczna – pedagogika ogólna,
 • Kurs Kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki,
 • Studia podyplomowe w zakresie – Plastyka i technika w szkole podstawowej i gimnazjum,
 • Zarządzanie placówkami oświatowymi – CEN Koszalin.

mgr Kamilla Dębska

nauczyciel kontraktowy

 • Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Humanistycznych – kierunek: Pedagogika, specjalność: Pedagogika rewalidacyjna i korekcyjna,
 • Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych – kierunek: kształcenie zintegrowane, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne,

Język angielski

mgr Katarzyna Siek

lektor języka angielskiego / nauczyciel kontraktowy

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – przygotowanie pedagogiczne,
 • Gdańska Wyższa Szkoła Pedagogiczna – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,

mgr Edyta Szreder

nauczyciel kontraktowy

 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne,
 • Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,

mgr Marta Kostiukowiec

nauczyciel kontraktowy

 • Akademia Morska w Szczecinie – Zarządzanie i inżynieria produkcji,
 • Akademia Morska w Szczecinie – Logistyka,
 • Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych – kierunek: Kształcenie zintegrowane, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolna,

Barbara Kowalczyk

nauczyciel kontraktowy

 • Gdańska Wyższa Szkoła Pedagogiczna – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym, studnia II stopnia,

Weronika Plesiak

 • Politechnika Koszalińska – kierunek: Pedagogika, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,

Magdalena Wolman

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek: Edukacja elementarna i język angielski,

Grzegorz Wojciechowski

nauczyciel / taniec towarzyski

Szachy

Włodzimierz Gabler