Rady dla rodziców dzieci korzystających z komputera (według pedagoga Andrei Braun):

Do czasu ukończenia szkoły podstawowej dzieci nie potrzebują w pokoju własnego komputera — w ten sposób rodzice lepiej nadzorują korzystanie z komputera rodzinnego.

Nieodpowiednie jest korzystanie z komputera przez dzieci przed ukończeniem 4. roku życia.

  • Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym powinni uczestniczyć w wyborze i instalacji programów edukacyjnych, gier czy też aplikacji do korzystania z poszczególnych usług sieciowych. Podczas wspólnych sesji rodzice powinni wspierać dziecko i wyjaśniać mu, do czego dany program służy i jak z niego korzystać. Mogą sprawdzić, czy program odpowiada zasobom wiedzy dziecka.
  • Wybierając programy dla dzieci, rodzice powinni zawsze zwracać uwagę na podaną propozycję wiekową.
  • W celu ograniczenia czasu przeznaczonego na zabawę i naukę można w przypadku starszych dzieci nastawić budzik służący jako sygnał akustyczny lub sięgnąć po specjalne programy do kontroli rodzicielskiej, (…)
  • Czas spędzany codziennie przy komputerze nie powinien przekraczać: dla dzieci w wieku przedszkolnym: 20 – 30 minut, dla dzieci w wieku szkolnym: 1 godziny, dla dzieci od 12. roku życia: 1,5 godziny,
  • Odległość oczu dziecka od ekranu powinna wynosić 80 cm,
  • Dzieci nie powinny w ogóle dotykać ekranu monitora,
  • Dzieci powyżej 7. – 8. roku życia mogą korzystać z internetu pod nadzorem rodziców,
  • Dla dzieci mających problemy dysgraficzne (brzydkie pismo) interesujące może być pisanie na komputerze referatów, wypracowań, listów — wielu nauczycieli jest zwolennikami takiej działalności,
    Jeśli dziecko codziennie ogląda telewizję i korzysta z komputera, czas przeznaczony na te czynności ogółem nie powinien przekraczać: dla przedszkolaka: 0,5 godziny, dla dziecka w szkole podstawowej: 1,5 – 2 godziny.

 

oprac. E.Makedońska na podst. „Dziecko w sieci” autor: Bartosz Danowski, Alicja Krupińska, Wydawnictwo Septem