Dorota Żurawska-Nowak

Dyrektor szkoły, nauczyciel doradztwa zawodowego

 • UAM Poznań – pedagogika, studia magisterskie
 • UKW Bydgoszcz – organizacja i zarządzanie w oświacie, studia podyplomowe
 • UKW Bydgoszcz – kształcenie zintegrowane w edukacji wczesnoszkolnej
  i wychowania przedszkolnego, studia podyplomowe
 • Collegium Balticum – oligofrenopedagogika, studia podyplomowe
 • Wyższa Szkoła Bankowa – Kurs Inwestora, Kurs Maklerski, Kurs Administracji Państwowej
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomagania, studia podyplomowe

Nauczyciel mianowany

Wybrane szkolenia, kursy:

 • Kurs: Jak wspomagać szkoły w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów? – Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie
 • Kurs: Jak rozwijać przedsiębiorczość uczniów? – Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie w Koszalinie
 • Kurs: Szkoła dobrego wychowania – Studium Prawa Europejskiego w Warszawie
 • Szkolenie: Pierwsza pomoc przedmedyczna

Magda Godlewska

Nauczyciel – wychowawca, opiekun świetlicy szkolnej

 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – studia I stopnia kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych – magister pedagogiki ogólnej

Nauczyciel mianowany

Wybrane szkolenia, kursy:

 • Jak rozwijać przedsiębiorczość uczniów? – Ośrodek szkoleniowy Instytutu Badań
  w Oświacie w Koszalinie
 • Warsztaty Dzieci Matematycznie Uzdolnione – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Kurs Animatora Czasu Wolnego

Krystyna Zachaczewska

Nauczyciel religii, nauczyciel dyplomowany

 • Uniwersytet Szczeciński, studia magisterskie – Teologia
 • Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki – Centrum Edukacji Nauczycieli
  w Koszalinie

Nauczyciel dyplomowany

Mariola Warpachowicz

Nauczyciel – wychowawca, nauczyciel języka polskiego

 • Uniwersytet Szczeciński – filologia polska, specjalność nauczycielska

Nauczyciel dyplomowany

Anna Mrożek

Nauczyciel matematyki, wychowawca

 • Uniwersytet Szczeciński – studia I stopnia na kierunku matematyka, specjalność: matematyka z informatyką
 • Uniwersytet Szczeciński, studia I stopnia na kierunku wychowanie techniczne, specjalność: technika komputerowa,
 • Uniwersytet Szczeciński – magister wychowania technicznego

Nauczyciel dyplomowany

Katarzyna Grotnik

Nauczyciel matematyki

 • Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku – magister matematyki

Nauczyciel dyplomowany

Małgorzata Lipska

Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie oraz etyki, wychowawca

 • Uniwersytet Szczeciński – magister historii
 • Centrum Edukacji Obywatelskiej – Studium Edukacji Konstytucyjnej i Obywatelskiej „Edukacja prawna i obywatelska”
 • Uniwersytet Szczeciński – studia podyplomowe w zakresie: Wiedza o Społeczeństwie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – studia podyplomowe w zakresie Etyki i Filozofii

Nauczyciel dyplomowany

Ewa Makedońska

Nauczyciel plastyki i techniki, EDB, pedagog, oligofrenopedagog

 • BWSH Studia I stopnia – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • GWSH Studia II stopnia – Pedagogika ogólna z zakresu plastyki i techniki
 • Kurs kwalifikacyjny – oligofrenopedagogika
 • GWSH Studia podyplomowe – nauczyciel plastyki i techniki

Nauczyciel mianowany

Wybrane szkolenia, kursy:

 • Kurs udzielania pierwszej pomocy
 • Warsztaty z zakresu podstaw malowania obrazów metodą Powertex
 • Szkolenie Diagnoza i Terapia Ręki – Centrum Edukacji i Rozwoju TUTOR
 • Kurs Terapia behawioralna dzieci z autyzmem – Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku
 • Kurs Karty Oceny Zachowania i Emocji – kwestionariusz oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego
 • Szkolenie Procedura Niebieskiej Karty w praktyce
 • Warsztaty Filcowania na Sucho – lalki
 • Kurs Kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej – Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
 • szkolenie trenerskie do prowadzenia zajęć z zakresu: Sensoplastyka – Plastyka Sensoryczna
 • Kurs: Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu – Studium Prawa Europejskiego
 • Kurs kierowników wycieczek szkolnych i imprez krajoznawczo-turystycznych

mgr Katarzyna Siek

Nauczyciel klas 1-3

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – przygotowanie pedagogiczne,
 • Gdańska Wyższa Szkoła Pedagogiczna – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,

mgr Edyta Szreder

Nauczyciel klas 1-3

 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne,
 • Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,

Iwona Lubacz

Nauczyciel religii

 • Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu – studia magisterskie na wydziale Teologii

Nauczyciel dyplomowany

Justyna Dziędziura

Nauczyciel – lektor języka niemieckiego

 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu – studia magisterskie na wydziale filologii germańskiej

Nauczyciel dyplomowany

Renata Banasiak

Nauczyciel geografii

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, studia magisterskie – Geografia
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, przygotowanie pedagogiczno-metodyczne

Nauczyciel dyplomowany

Barbara Pasiak

Nauczyciel fizyki

 • UMK Toruń, Fizyka – sekcja stosowana, studia I i II stopnia,
 • Uniwersytet Szczeciński, Bibliotekoznawstwo z Informacją Naukową,
  studia podyplomowe,
 • Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej – Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
 • UAM Poznań, Matematyka, studia podyplomowe

Nauczyciel dyplomowany

Mańkowska Sylwia      

Nauczyciel – opiekun świetlicy szkolnej

 • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku – Edukacja wczesnoszkolna i szkolna, studia I stopnia
 • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna – Pedagogika ze specjalnością w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z kształceniem integracyjnym, studia II stopnia

Nauczyciel kontraktowy

Wybrane szkolenia, kursy:

 • Warsztaty szkoleniowe gry matematyczno-logiczne Andrzeja Grabowskiego
  w szkole podstawowej podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

Szkolenie- „Urozmaicenie edukacji plastycznej”

mgr Marta Kostiukowiec

 • Akademia Morska w Szczecinie – Zarządzanie i inżynieria produkcji,
 • Akademia Morska w Szczecinie – Logistyka,
 • Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych – kierunek: Kształcenie zintegrowane, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolna,

Magdalena Wolman

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek: Edukacja elementarna i język angielski,