„Innowacje technologiczne oparte o przekaz internetowy na stałe zmieniły współczesny obraz świata mediów. Odcisnęły wyraźne piętno nażyciu nie tylko dorosłych odbiorców, ale także ich najmłodszych użytkowników. Nikogo obecnie nie dziwi widok małego dziecka obsługującego tablet lub smartfon, czy grającego w interaktywne gry komputerowe.

Jakie symptomy problemowego korzystania z nowych technologii cyfrowych obserwujemy u dzieci?

 1. Zaabsorbowanie urządzeniem lub określoną aktywnością.

 2. Tolerancja.

 3. Objawy odstawienne.

 4. Problemy z kontrolą zachowania.

 5. Utrata zaciekawienia innymi aktywnościami.

 6. Modyfikacja nastroju.

 7. Problemy psychospołeczne.

Jakie skutki może rodzić nadużywanie mediów ekranowych przez małe dzieci?

 1. Przyrost wagi większy niż u rówieśników i ryzyko otyłości w późniejszym okresie życia.

 2. Pogorszenie jakości snu tj. jego długości, niemożliwości zaśnięcia, budzenia się w nocy.

Natomiast takie konsekwencje jak wady wzroku, bóle mięśniowo – szkieletowe, bóle głowy traktuje się jako potencjalne konsekwencje zdrowotne zdrowotne.

Jaką rolę w nadużywaniu technologii cyfrowych odgrywają rodzice?

 1. Stosowanie przez rodzica mediów ekranowych jako kary lub nagrody.

 2. Wykorzystanie mediów ekranowych jako uspokajacza.

 3. Zastępowanie bezpośrednich interakcji dziecko – rodzic interakcjami z urządzeniem cyfrowym.

 4. Stosowanie urządzeń ekranowych jako „opiekunki”

 5. Brak kontroli i monitorowania ze strony rodzica aktywności dziecka na urządzeniach ekranowych.

 6. Zbyt wczesna ekspozycja dziecka na media ekranowe.

Powszechny dostęp do urządzeń cyfrowych spowodował, że rodzice często bezrefleksyjnie pozwalają swoim dzieciom z nich korzystać. To jednak nie zwalnia rodziców, opiekunów i wychowawców przed odpowiedzialnością zapewnienia młodemu pokoleniu właściwego rozwoju w techno – systemie współczesnego świata.”

Oprac. Izabela Kaszuba

Przewodnik „Bliżej Przedszkola” nr 1.220/2020 ISSN: 1642-8668 INDEKS: 248428, str. 21-23