Wewnątrzszkolne zasady oceniania (2020) – zobacz tutaj