Radosna Szkola

 

W roku 2011/2012 nasza placówka otrzymała wsparcie finansowe w ramach rządowego programu “Radosna Szkoła”.

Zostały zakupione pomoce dydaktyczne, których zadaniem jest zapewnienie organizacji miejsc zabaw w szkole zgodnie z naturalnymi potrzebami dzieci:

  • potrzeba ruchu usprawniająca np.koordynację wzrokowo-ruchową,
  • sfera edukacyjno – poznawcza usprawniająca motorykę małą, rozwijająca uzdolnienia i zainteresowania dzieci,
  • praca indywidualna z dzieckiem,
  • wyciszenie i relaks.

Gotowi na indywidualizację

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła otrzymała fundusze na zakup pomocy dydaktycznych w ramach w/w programu, które mają na celu zapewnić większe szanse edukacyjne uczniom zdolnym i wyrównać szanse uczniom z różnego typu problemami edukacyjnymi.

 

Zespół Placówek Oświatowych „Morska Kraina” w okresie od 01 sierpnia 2012r do 31 maja 2014r bierze udział w Projekcie Mobilności Leonardo da Vinci pt. „INNOVA. Innowacyjne formy wspierania zainteresowań i uzdolnień w edukacji przedszkolnej”.