W roku szkolnym 2015/2016 nasza placówka otrzymała wsparcie finansowe w ramach rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe  i szkoły artystyczne realizujące  kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży -”Książki naszych marzeń”.