W ramach rządowego programu „Radosna szkoła” w 2014 roku, Fundacja Integracja Środowisk Edukacyjnych „Morska Kraina” – organ prowadzący Prywatną Szkołę Podstawową „Morska Kraina” otrzymał wsparcie finansowe na utworzenie szkolnego placu zabaw.

Plac zabaw umożliwia młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach. Szkolny plac zabaw jest przygotowany do prowadzenia z dziećmi różnych form zajęć ruchowych (na przykład pokonywania przeszkód, wspinania, czworakowania, przeskoków, przeplotów czy zwisów). W sąsiedztwie szkolnego placu zabaw jest mini-boisko, które wykorzystywane jest do prowadzenia zabaw i gier ruchowych. Plac zabaw urządzony przez szkołę jest bezpieczny. Zastosowano na nim nowoczesną, bezpieczną nawierzchnię pod urządzeniami.