W sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (w tym z oddziałami klas pierwszych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum), do publicznych szkół dla dorosłych i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2019/2020 w województwie zachodniopomorskim.

Szczegóły na stronie BIP: http://www.bip.kuratorium.szczecin.pl/?app=zarzadzenia&nid=7696&y=2019&which=Zachodniopomorskiego+Kuratora+O%C5%9Bwiaty