Dla rodziców

 
 • Filmy informacyjne CKE

  Filmy informacyjne CKE

  Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych z województwa zachodniopomorskiego Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała filmy informacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty. Materiały filmowe dostępne są na oficjalnych kanale YouTube CKE – wszystkie filmy. Zachęcamy Państwa do wykorzystania filmów informacyjnych na […]

   
 • Egzamin ósmoklasisty – wskazówki

  Egzamin ósmoklasisty – wskazówki

  Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. Do egzaminu ósmoklasisty przystępują: uczniowie VIII klasy […]

   
 • Rady dla rodziców dzieci korzystających z komputera

  Rady dla rodziców dzieci korzystających z komputera

  Rady dla rodziców dzieci korzystających z komputera (według pedagoga Andrei Braun): Do czasu ukończenia szkoły podstawowej dzieci nie potrzebują w pokoju własnego komputera — w ten sposób rodzice lepiej nadzorują korzystanie z komputera rodzinnego. Nieodpowiednie […]

   
 • Pozytywny wpływ komputera na rozwój dziecka

  Pozytywny wpływ komputera na rozwój dziecka

  Aktualnie w ramach zajęć edukacyjnych w szkole dzieci zaznajamiają się z komputerem, który będzie im towarzyszył w przyszłości na każdym kroku. Dlatego nie możemy i nie powinniśmy bronić im dostępu do tego medium, lecz raczej […]

   
 • Fazy rozwoju dziecka a fascynacja komputerem

  Fazy rozwoju dziecka a fascynacja komputerem

  Z uwagi na fakt, że zainteresowanie, a następnie fascynacja dziecka wirtualnym światem komputera i internetu wzrastają wraz z jego wiekiem, wyodrębniono fazy, w których można zaobserwować następujące właściwości i zmiany: Okres I: do ukończenia 2. roku […]